Adamczyk, J. (2021) „Praktyka umieszczania w kościołach świętych obrazów”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 161–179. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.161-179.