Trojanowski, B. (2021) „Aplikowanie intencji Mszy Świętej za żywych i zmarłych. Podstawy teologiczne i normy prawa kanonicznego”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 181–201. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.181-201.