Biernaczyk, M. (2021) „Kosmologia medioplatońska w pismach Tacjana Syryjczyka i Atenagorasa z Aten”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 223–248. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.223-248.