Hołubowicz, R. J. (2021) „Zespół stresu pourazowego i dobrowolna niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Krytyczna analiza książki Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 345–366. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.345-366.