Kowalczyk, D. (2021) „Trójca Święta, rodzina ludzka i wspólnota zakonna. Możliwości i ograniczenia analogii trynitarnych”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 163–187. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.163-187.