Górecki, P. (2022) „Dążenia diecezji wrocławskiej do jej egzempcji – od początku XIV wieku do 1821 roku”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 30(1), s. 177–195. doi: 10.34839/wpt.2022.30.1.177-195.