Hampl, L. (2021) „Przekłady biblijne nazw należących do kategorii pojęciowej ptactwa w Księdze Hioba 28,7 z bazowym komponentem leksykalnym ostříže i kobuza – na materiale czeskim i polskim”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 7–28. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.7-28.