Zatwardnicki, S. (2021) „Świętość Kościoła a świętość Pisma”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 121–160. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.121-160.