White, T. J. (2021) „Wiedza wlana Chrystusa”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 93–119. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.93-119.