Ron, N. (2021) „Recenzja: Rajmund Pietkiewicz, In Search of ‘the Genuine Word of God’: Reception of the West-European Christian Hebraism in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance, tłum. Monika i Jacek Szela, Göttingen 2020, ss. 346”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 309–311. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.309-311.