Tomaszewski, J. (2021) „Sprawozdanie: Przez wartości i kompetencje do sukcesu firmy. Konferencja otwierająca I edycję Akademii Przedsiębiorczości «Aptissimi», Centrum Misji Afrykańskich – Borzęcin Duży, 17–18 września 2021 roku”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 347–350. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.347-350.