Seweryniak, H. (2021) „Recenzja: Andrzej Kansy, Funkcje prasy wyznaniowej. Studium na przykładzie mariawitów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock 2020, ss. 428”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 313–323. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.313-323.