Stasiak, S. J. (2021) „Teologia jest nauką”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 5–6. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.5-6.