Zatwardnicki, S. (2022) „Czy wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego? Konieczność pogłębionej interpretacji nr 11 Dei verbum ”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 30(1), s. 83–118. doi: 10.34839/wpt.2022.30.1.83-118.