Zatwardnicki, S. (2023) „Teologia natchnienia z perspektywy posłania Syna i Ducha Świętego”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 30(2), s. 87–112. doi: 10.34839/wpt.2022.30.2.87-112.