White, T. J. (2023) „Powszechne pośrednictwo Chrystusa a religie niechrześcijańskie”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 30(2), s. 63–86. doi: 10.34839/wpt.2022.30.2.63-86.