[1]
S. Zydek, „Komunikacja w obliczu śmierci, czyli znaczenie kazań pogrzebowych w epoce staropolskiej – reformackie kazania funeraln”e, WPT, t. 27, nr 2, s. 167-183, grudz. 2019.