[1]
S. Tarocchi, „Jezus Chrystus i współczesne nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa jako postaci historyczne”j, WPT, t. 28, nr 1, s. 7-22, cze. 2020.