[1]
A. Jarosiewicz, „Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości”, wpt, t. 23, nr 2, s. 127–148, grudz. 2019.