[1]
A. F. Dziuba, „Recenzja: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Apostolicum, Ząbki 2012, ss. 381”, wpt, t. 27, nr 2, s. 259–264, grudz. 2019.