[1]
M. Piela, „Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930)”, wpt, t. 21, nr 1, s. 149–166, luty 2020.