[1]
M. Pagacz, Życie konsekrowane wobec relatywizmu w świetle nauczania Benedykta XVI, WPT, t. 28, nr 2, s. 135-156, grudz. 2020.