[1]
R. Hołubowicz, „Sakrament chrztu świętego w świetle ustawodawstwa katolickich Kościołów Wscho- dnich zawartego w Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, wpt, t. 20, nr 2, s. 99–119, mar. 2020.