[1]
P. Mrzygłód, „Stanisław Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 246”, wpt, t. 19, nr 2, s. 222–224, mar. 2020.