[1]
S. Zatwardnicki, „Jedno źródło Objawienia a dwa nurty przekazu i poznania Objawienia. Apologijny wymiar teologii Josepha Ratzinger”a, WPT, t. 28, nr 2, s. 63-93, grudz. 2020.