[1]
P. Blanco-Sarto, „Początek drogi. Wiara, chrzest i przynależność do Kościoła w myśli Josepha Ratzinger”a, WPT, t. 28, nr 2, s. 49-61, grudz. 2020.