[1]
H. Seweryniak, „Recenzja: Andrzej Kansy, Funkcje prasy wyznaniowej. Studium na przykładzie mariawitów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock 2020, ss. 428”, wpt, t. 29, nr 2, s. 313–323, grudz. 2021.