Biernaczyk, M. „Plutarch Z Cheronei – Koncepcja Zasad”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 27, nr 2, grudzień 2019, s. 225-4, doi:10.34839/wpt.2019.27.2.225-245.