Schmerbauch, M. „Katolickie Dyskursy Wojenne W Niemieckiej «Sonntagsblatt» Diecezji śląskiej Breslau Podczas Pierwszej Wojny światowej (1914–1918)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 283-94, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.283-294.