Skwierczyński, M. „Nabycie Przez Instytucję kościelną Zagranicznej Licencji Na Wydanie W Polsce Utworu piśmienniczego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 27, nr 2, grudzień 2019, s. 185-99, doi:10.34839/wpt.2019.27.2.185-199.