Żądło, A. „Budowanie Homilii Na Bazie tekstów Euchologijnych W świetle Wskazań Dyrektorium Homiletycznego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 237-60, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.237-260.