Wilk, J. „Metafora wewnętrznej Celi Dla Jezusa W Pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety Od Trójcy Świętej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 177-94, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.177-194.