Jerzak, N. „Pieczęcie Biskupa Henryka Z Wierzbna (1301–1319)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 331-50, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.331-350.