Persidok, A. „"Według całości". Przymiot «katolickości» Kościoła W Teologii Henriego De Lubaca”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 133-5, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.133-153.