Stasiak, S., A. Seul, J. Zieliński, i E. Bednarczyk-Stefaniak. „Otworzyć Się Na Prawdę”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 27, nr 1, lipiec 2019, s. 5-6, doi:10.34839/wpt.2019.27.1.5-6.