Berkman, J. A. „Fenomenologia a Filozofia chrześcijańska. Trzy Przemiany Edith Stein”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 27, nr 2, grudzień 2019, s. 201-24, doi:10.34839/wpt.2019.27.2.201-224.