Rambiert-Kwaśniewska, A. „Problematyka przekładu toponimów W Septuagincie Na przykładzie «wełny Z Miletu» (Ez 27,18)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 2, grudzień 2020, s. 31-48, doi:10.34839/wpt.2020.28.2.31-48.