Słupek, R. „Argument Kaloniczny W Teologii Fundamentalnej. Uwagi Na Marginesie Dokumentu Papieskiej Rady Ds. Kultury «Via pulchritudinis» – Uprzywilejowana Droga Ewangelizacji I Dialogu”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 29, nr 1, czerwiec 2021, s. 301-2, doi:10.34839/wpt.2021.29.1.301-321.