Tarocchi, S. „Jezus Chrystus I współczesne Nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa Jako Postaci Historycznej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 7-22, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.7-22.