Ostański, P. „Ty będziesz Nazywał Się Kefas (J 1, 42). Kefas I Inne Aramejskie Osobowe Nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 24, nr 2, październik 2019, s. 7-22, doi:10.34839/wpt.2016.24.2.7-22.