Liszka, Piotr. „Dogmat chalcedoński Syntezą wcześniejszych Formuł Dogmatycznych i punktem Odniesienia przyszłych”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 24, nr 2, październik 2019, s. 55-71, doi:10.34839/wpt.2016.24.2.55-71.