Rosik, M. „Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium Historyczno-porównawcze, Mińsk: «Pro Christo», 2017, Ss. 412”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 25, nr 1, listopad 2019, s. 210-2, doi:10.34839/wpt.2017.25.1.210-212.