Giemza, B. „Sprawozdanie Z I Kongresu Teologii Praktycznej Pt. «Polska Krajem misyjnym?», Warszawa, 19–21 września 2016”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 24, nr 2, listopad 2019, s. 239-41, doi:10.34839/wpt.2016.24.2.239-241.