Kogut, M. „Starania wrocławskiego Biskupa Tomasza I O rozwój Kultu św. Stanisława Na Śląsku”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 295-14, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.295-314.