Ostański, P. „Języki używane Przez Jezusa Na Tle Sytuacji językowej W Rzymskiej Palestynie”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 23, nr 2, listopad 2019, s. 45-74, doi:10.34839/wpt.2015.23.2.45-74.