Pilarczyk, K. „Wokół Problemu Datacji Dziejów Apostolskich”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 23, nr 2, listopad 2019, s. 75-94, doi:10.34839/wpt.2015.23.2.75-94.