Jarosiewicz, A. „Walter Kardynał Kasper I Jego Eklezjologiczny Prymat miłosierdzia. Miłosierdzie W wolności, odpowiedzialności I sprawiedliwości”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 23, nr 2, grudzień 2019, s. 127-48, doi:10.34839/wpt.2015.23.2.127-148.