Liszka, Piotr. „Emanacje wewnętrzne Boga Trójjedynego (proballein)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 23, nr 2, grudzień 2019, s. 181-92, doi:10.34839/wpt.2015.23.2.181-192.