Jerzak, N. „Rola Jana Muskaty, Archidiakona łęczyckiego, W Wielkim Sporze Biskupa Tomasza II Z Henrykiem IV Probusem”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 23, nr 2, grudzień 2019, s. 203-16, doi:10.34839/wpt.2015.23.2.203-216.