Rambiert-Kwaśniewska, A. „Zeev Weiss, Public Spectacles in Roman and Late Antique Palestine, Cambridge– London 2014, Ss. 361”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 23, nr 2, grudzień 2019, s. 332-5, doi:10.34839/wpt.2015.23.2.332-335.